KIRAB BUDAYA DALAM RANGKA BERSIH DESA TAHUN 2018

MADIUN – Pada hari minggu pagi yang cerah disekitar jalan kelurahan nambangan lor kabupaten madiun tampak ramai sekali banyak masyarakat yang dengan antusiasnya memadati trotoar jalan untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangka bersih desa. Suasana dijalan ramai sekali banyak peserta kirab yang sudah datang dan mensukseskan acara tersebut mulai dari pakaian adat jawa, peragaan seni reog dan para penari yang berjalan sepanjang jalan kelurahan nambangan lor semuanya tampak rapi dan tertib. Bersih desa merupakan slametan atau upacara adat jawa yang sudah dilakukan dan dilaksanakan yang merupakan tradisi turun – temurun.
Tradisi bersih desa ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yaitu pada waktu penduduk tani selesai melaksanakan panen padi raya secara serentak. Dalam kegiatan bersih desa diadakan berbagai kegiatan biasanya diadakan bersih – bersih masjid dan membersihkan jalan jalan atau gang gang desa atau membersihkan pelataran kuburan hal ini dimaksudkan agar keadaan kampung atau desa nampak bersih.Kegiatan pembersihan ini dilakukan secara bersama sama dengan gotong royong.
Bersih desa juga mengadakan kenduri yaitu selamatan oleh seluruh warga desa yang diadakan dimasjid desa yang dipimpin oleh seorang modin untuk memohon kepada ALLAH SWT.agar diberi keselamatan dan kelancaran rezeki bagi penduduk desa. Dengan adat bersih desa yang merupakan warisan adat istiadat sebagian masyarakat bangsa Indonesia ini. Seyogyanya dipertahankan. dan dilestarikan agar jangan sampai musnah.Hal ini perlu diketahui oleh generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang perlu menjiwai nilai nilai luhur bangsa yang berdasar PANCASILA. (YNS)

Related posts

Leave a Comment